Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we hieronder uit in het privacy statement.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze partners, medewerkers, sollicitanten en gebruikers van onze website.

Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving.

Wie is MidZuid?

MidZuid verbindt samen met partners mensen duurzaam met werk. Eerder deden we dit vanuit de sociale werkplaats; nu in een breed netwerk als sociaal werkbedrijf. Onze commerciële afdeling WSP MidZuid bemiddelt medewerkers naar een reguliere werkgever in de regio. De vier gemeenten in de regio Dongemond zijn gezamenlijk eigenaar van deze organisatie. Zo geven we uitvoering en betekenis aan: samen groeien in werk!

Dat gebeurt vanaf ons kantoor gevestigd op:

Wilhelminakanaal Noord 3

4902 VR Oosterhout

0162 - 374 000

MidZuid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals we beschrijven in dit privacy statement. Als je ons wilt bereiken, dan kun je mailen naar info@midzuid.nl. Dries Wiersma is de Functionaris Gegevensbescherming van MidZuid. Hij is te bereiken via fg@midzuid.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt MidZuid?

Als je de website gebruikt, verzamelen we gegevens die je ons zelf hebt verstrekt. Dit zijn voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor medewerkers van MidZuid worden de persoonsgegevens verwerkt die op basis van wettelijke bepalingen nodig zijn. De gegevens van partners van MidZuid worden verwerkt ten behoeve van informatievoorziening en het uitvoeren van overeenkomsten. MidZuid maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Voor welke doelen verwerkt MidZuid deze gegevens?

MidZuid kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Het uitvoeren van overeenkomsten;
  • Bemiddeling naar werk;
  • Het vervullen van de rol als werkgever.

Hoe lang bewaart MidZuid mijn persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Als je een vraag hebt over de precieze bewaartermijn van bepaalde persoonsgegevens, stuur dan een mail naar privacy@midzuid.nl.

Met wie deelt MidZuid mijn persoonsgegevens?

MidZuid deelt jouw gegevens in principe niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, in het kader van bemiddeling naar werk of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MidZuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In alle gevallen worden jouw gegevens niet verwerkt buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Hoe beveiligt MidZuid mijn persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk dat jouw informatie goed beveiligd wordt opgeslagen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als je vragen hebt over de beveiliging van persoonsgegevens of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@midzuid.nl.

Kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen?

Een verzoek tot inzage in de informatie die we van jou hebben opgeslagen en gebruiken kan je indienen door een mail te sturen naar info@midzuid.nl. Ook kun je altijd gegevens wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MidZuid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe zit het met cookies?

Net als bijna alle andere websites, gebruikt de website van MidZuid cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een website gebruikt.

MidZuid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als ik nog vragen heb over de verwerking van mijn persoonsgegevens door MidZuid?

Wanneer je een vraag hebt mail deze dan privacy@midzuid.nl. Ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw privacy verzoek hebben afgehandeld? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie van het privacy statement vind je op www.midzuid.nl. Daarin zetten we ook steeds de laatste datum van wijziging.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2019.