Sinds 2015 is er de Participatiewet. Kort gezegd heeft de Participatiewet tot doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De Participatiewet voegt drie wetten samen. De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (Wet werk en bijstand) en de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Om de Participatiewet tot een succes te maken, zijn er banenafspraken gemaakt tussen de overheid en werkgevers en zijn er afspraken gemaakt over loonbetaling en de hoogte van lonen. Zo betalen werkgevers een loon dat in verhouding staat met de capaciteiten van de medewerkers in de vorm van een loonwaarde. De overheid zorgt voor een aanvulling tot het minimumloon.Sinds 2015 is er de Participatiewet. Kort gezegd heeft de Participatiewet tot doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De Participatiewet voegt drie wetten samen. De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (Wet werk en bijstand) en de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Om de Participatiewet tot een succes te maken, zijn er banenafspraken gemaakt tussen de overheid en werkgevers en zijn er afspraken gemaakt over loonbetaling en de hoogte van lonen. Zo betalen werkgevers een loon dat in verhouding staat met de capaciteiten van de medewerkers in de vorm van een loonwaarde. De overheid zorgt voor een aanvulling tot het minimumloon.

De rol van MidZuid

Bij de uitvoering van de Participatiewet zijn diverse organisaties betrokken. De rol van MidZuid is om vraag en aanbod in werk in de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout bij elkaar te brengen. Dat doen we door de loonwaarde van werknemers te bepalen en hen te begeleiden naar geschikt werk. En door werkgevers breed te ondersteunen in de diverse stappen naar het openstellen van de bedrijven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze doelstelling is daarbij helder. Een eindresultaat dat voordeel oplevert voor iedereen, met meer mensen aan het werk en tevreden werknemers, werkgevers en gemeenten.